Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que puga produir-se en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines web o les xarxes socials en les quals puguem tindre presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Al final d’aquest document s’especifica informació especial en el cas de l’ús de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requerisca la recollida de dades, ja siga en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d’aquests mitjans, vosté pot consultar informació, i en alguns casos emplenar formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, realitzar comentaris, etc.… i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

Qui és el responsable del Tractament de les seues dades personals?

En compliment del que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcione seran tractats per nearCrumbs, S.L., amb CIF: B25755638 i domicili social en CEEI Lleida Edifici 1 Módul 1.7, Complex La Caparrella CP25192 Lleida, telèfon +34 973 28 25 71 i mail nearcrumbs@nearcrumbs.com.

 

Quines Dades Personals es recullen i finalitat d’aquests?

Detallem, les dades personals que gestiona, així com les seues finalitats.

Apartat Dades Finalitat i legitimació Destinataris
Formulari de contacte WEB Nom i email Respondre la seva consulta. Legitimat per la seva sol·licitud prèvia.

Enviament d’informació legitimat pel seu consentiment

 

La nostra empresa.

 

 

 

 

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

 

Per quina raó utilitzem les seues dades personals?

A continuació, li expliquem la base legal que ens permet tractar les seues dades personals.

1.- En compliment d’una relació contractual

2.- Quan ens dóna el seu consentiment.

3.- Per interés legítim de nearCrumbs, S.L., per a mostrar-li serveis, productes i iniciatives que puguen interessar-li

4.- Compliment d’obligacions imposades per Llei.

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment en la següent adreça: nearcrumbs@nearcrumbs.com.

 

Dades no pertinents

nearCrumbs, S.L., adverteix a l’usuari que, excepte l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seues dades personals, per la qual cosa l’usuari en tot moment haurà de tindre en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seua pròpia identitat i que siguen adequats, pertinents, actuals, exactes i vertaders.

 

Quant temps conservarem les teves dades?

nearCrumbs, S.L., guarda les seues Dades Personals mentre siga necessari per a la fi pel qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent a la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.

 

A qui comunicarem les teves dades?

nearCrumbs, S.L., solament cedirà les seues dades en aquells serveis en els quals s’indica i en els casos previstos per una llei.

No es realitzaran transferències internacionals de les seues dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consulten aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

 

Mesures de seguretat

nearCrumbs, S.L., assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollits i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seua integritat i seguretat.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a portar a la disposició de l’empresa qualsevol, robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

 

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades personals?

 

Dret Contingut Canal d’atenció
Accés Podrà consultar les dades personals gestionades per nearCrumbs, S.L.,  

 

 

 

 

nearcrumbs@nearcrumbs.com

Rectificació Podrà modificar les seues dades personals quan siguen inexactes.
Supressió Podrà sol·licitar l’eliminació de les seues dades personals
Oposició Podrà sol·licitar que no es tracten les seues dades personals.
Limitació del tractament Podràs sol·licitar la limitació al tractament de les teues dades en els següents casos:

– Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les teues dades

– Quan nearCrumbs, S.L., no necessiti tractar les seues dades, però vosté els necessites per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Portabilitat Podrà rebre en format electrònic les dades que ens haja facilitat en format electrònic.
Si considera que no hem tractat les seues dades personals d’acord amb la normativa pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
Per a exercitar els seus drets, acompanye la seua sol·licitud una còpia del seu DNI o document acreditatiu de la teua identitat.
L’exercici dels seus drets és gratuït.