Benvingut a la pàgina web de nearCrumbs, S.L.

A continuació, li exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d’usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

IDENTIFICACIÓ

De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que https://nearcrumbs.vunkers.online és un domini de l’empresa nearCrumbs, S.L. amb domicili social en CEEI Lleida Edifici 1 Módul 1.7, Complex La Caparrella CP25192 Lleida i amb telèfon +34 973 28 25 71 i mail nearcrumbs@nearcrumbs.com
La societat es denomina nearCrumbs, S.L. amb CIF: B25755638 que figura inscrita en el Registre Mercantil de Lleida Tom 1333 Foli 36 Fulla L-26581.

NORMES D’UTILITZACIÓ

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del Lloc web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment, la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.
Queda prohibit realitzar, per part seua, qualsevol acció que puga provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament d’aquesta, incloent la introducció de virus o similars.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que conté, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals nearCrumbs, S.L. és titular o licenciataria legítima.
Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol mena de suport i mig, sense l’autorització prèvia i expressa.

RESPONSABILITAT

La nostra intenció és la d’oferir un lloc web que oferisca un funcionament continuat i de màxima qualitat.
De totes maneres, l’informem que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es puguen trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.
nearCrumbs, S.L. no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervínculos o links.
nearCrumbs, S.L. no es fa responsable dels perjudicis que es pogueren derivar, entre altres, de:

  • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions
  • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació.
  • Ús indegut o inadequat del Lloc web.
  • Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

L’usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquest lloc web, podrà ser reclamat dels danys o perjudicis causats.
Així mateix, l’usuari respondrà enfront de qualsevol mal i perjudici, que es derive de l’ús per la seua part de “robots”, “spiders”, … o eines similars empleades amb la finalitat de recaptar o extraure dades o de qualsevol altra actuació per la seua part que impose una càrrega desraonada sobre el funcionament del Lloc web.

LEGISLACIÓ

Per a la resolució de qualsevol conflicte que puga sorgir en ocasió de la visita a la nostra WEB aconsellem que es contacte directament amb nosaltres a través de les dades de contacte que oferim exposant el seu cas, amb la finalitat d’arribar a un acord amistós entre les dues parts.
En cas contrari, la llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis i productes del present portal, serà la llei espanyola.
La nostra empresa i l’Usuari acorden sotmetre’s als Jutges i Tribunals de domicili de l’Usuari, sempre que el mateix estiga situat en territori espanyol i actue en condició de consumidor.